تصویر لوگو برای هدر

سافتلن - Softlan

گروه صنعتی گلرنگ از سال ۱۳۹۰ کلیه پروژه های پروموشن ، سمپلینگ ، رودشو و مرچندایزینگ خود را توسط شرکت طرح و ایده اجرا کرده است که این همکاری همچنان ادامه دارد.

سمپلینگ ، پروموشن ، نمایشگاه ، چیدمان و رودشو برند های سافتلن ، بارلی ، نانسی ، مرسی و گلرنگ توسط طرح و ایده انجام میگردد.

پروژه ها